Overeenstemming over de 2de begrotingscontrole 2013 en de voorafbeelding van de begroting 2014

Het Kernkabinet is tot een akkoord gekomen over de 2de begrotingscontrole 2013 en de voorafbeelding van de begroting 2014. “We zijn vastbesloten om op basis van de resultaten van 2013 de procedure van buitensporige tekorten tegen België te verlaten. We doen dit door maatregelen te nemen die de doelstelling om een structurele verbetering van 1%…

Accord sur le 2e contrôle budgétaire 2013 et sur la préfiguration du budget 2014

Le Conseil des Ministres restreint est parvenu à un accord ce 30 juin concernant le deuxième contrôle budgétaire pour 2013 et la préfiguration du budget 2014. « Nous entendons résolument sortir de la procédure de déficit excessif lancée à l’encontre de la Belgique, en prenant les mesures nécessaires pour concrétiser l’objectif d’amélioration structurelle de 1% du…