Het Kernkabinet is tot een akkoord gekomen over de 2de begrotingscontrole 2013 en de voorafbeelding van de begroting 2014.

“We zijn vastbesloten om op basis van de resultaten van 2013 de procedure van buitensporige tekorten tegen België te verlaten. We doen dit door maatregelen te nemen die de doelstelling om een structurele verbetering van 1% van het bbp in 2013 te realiseren, zullen concretiseren” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel. De Europese Commissie had België bovendien aanbevolen om het nominaal tekort van 2013 tot – 2,7% van het bruto binnenlands Product terug te brengen.

Het Monitoringcomité stelde dat voor 2013 een inspanning van 524 miljoen euro diende te worden geleverd om de doelstelling van een nominaal tekort van – 2,5% voor Entiteit I na te leven en om het structureel saldo met 1% te verbeteren. “De Regering heeft overigens ook een bijkomende veiligheidsbuffer voorzien om zich tegen een eventuele verslechtering tegen eind 2013 te beschermen. Deze buffer bedraagt 226 miljoen waardoor de bijkomende inspanning voor 2013 tot 750 miljoen aan structurele maatregelen of 0,20% van het BBP wordt gebracht”, stelde Olivier Chastel nog. Na deze tweede begrotingscontrole van 2013 zou het nominaal saldo – 2,4% van het BBP moeten bedragen.

Het Monitoringcomité had de in 2014 te leveren inspanning om onze begrotingsdoelstellingen na te leven op 3,740 miljard voor alle entiteiten van het land geschat. Om een evenwichtige verdeling van de inspanning te bereiken, zullen de respectievelijke doelstellingen van entiteiten I en II vanaf 2014 afhankelijk gemaakt worden van een overdracht van lasten van entiteit I naar entiteit II. Onderhandelingen tussen entiteit I en II zijn aan de gang zowel voor het begrotingsjaar 2014 als voor de volgende jaren.

In afwachting van de resultaten van deze onderhandelingen  heeft de federale regering al beslist om structurele maatregelen voor 2014 ten belope van 2,374 miljard of 0,60% van het BBP te nemen.

Samen met de Eerste Minister en zijn collega’s van Financiën en Sociale Zekerheid heeft Olivier Chastel de verdeling van de begrotingsinspanning tijdens een persconferentie voorgesteld. Rekening houdende met de veiligheidsbuffer van 223 miljoen bestaat de inspanning van 750 miljoen voor 2013 uit een vermindering van de primaire uitgaven met 259 miljoen, maatregelen inzake sociale zekerheid en gezondheidszorg ten belope van  173 miljoen, een verhoging van de fiscale ontvangsten met 264 miljoen en diverse maatregelen ten belope van 54 miljoen.

Voor 2014 bestaat de inspanning van 2,374 miljard euro uit een vermindering van de primaire uitgaven met 638 miljoen, maatregelen inzake sociale zekerheid en gezondheidszorg ten belope van 825 miljoen, een verhoging van de fiscale ontvangsten met 672 miljoen en diverse maatregelen ten belope van 239 miljoen.

De koopkracht en het spaargeld van de Belgen wordt niet aangetast !  De KMO’s, die de economie doen heropleven en ons helpen uit de crisis helpen te geraken, blijven buiten schot. Er wordt in verschillende departementen en inzake sociale zekerheid bespaard, zonder dat de kwaliteit van de dienst en de patiënten worden geraakt.

Voor Olivier Chastel “zet de regering aldus alles in het werk om haar begrotingsdoelstellingen na te leven. Absolute voorrang werd aan structurele maatregelen toegekend, die dus jaar na jaar een impact hebben”.

Powerpoint-presentatie van de Minister van Begroting

[nggallery id=468]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire