Monitoringcomité – rapport overhandigd aan de Minister van Begroting

In het kader van de begrotingscontrole heeft het Monitoringcomité haar rapport over de uitvoering van de begroting 2013 overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. De Minister heeft er kennis van genomen. Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de parastatalen en het hoofd…

De uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inspanningen van de gewesten in het kader van de begrotingscontrole, en de zogenaamde usurperende bevoegdheden

Mondelinge vraag van Anke Van dermeersch Vraag Het voorbije weekend deed de minister van Buitenlandse Zaken in het kader van de begrotingscontrole enkele merkwaardige uitspraken over de inspanningen die hij van de gewesten verwacht om het de federale regering op dat vlak een stuk gemakkelijker te maken. Zo verwacht hij van de gewesten dat zij…

Les déclarations du ministre des Affaires étrangères au sujet des efforts des régions dans le cadre du contrôle budgétaire et les compétences dites usurpées

Question orale de Mme Anke Van dermeersch Question Le week?end dernier, le ministre des Affaires étrangères a fait des déclarations curieuses sur les efforts budgétaires qu’il attend des régions pour faciliter le contrôle budgétaire. Il espère ainsi que les régions contribueront au moins à hauteur de 350 millions d’euros. À cet égard, on évoque surtout la reprise des compétences…