Vereenvoudig het leven : Uitbreiding van de toepassing eDepot Egriffie

De oprichting van ondernemingen en VZW’s zal gemakkelijker worden door een bevordering van het elektronisch beheer van oprichtingsdossiers of wijzigingen van de statuten. Dankzij E-griffie (beschikbaar in real-test vanaf 01/05/2012) kunnen burgers de akten met betrekking tot de oprichting van een VZW elektronisch indienen. Vanaf 01/07/2012 zal het ook mogelijk zijn om E-griffie te gebruiken…

Simplifions-nous la vie : Extension de l’application eDepot et Egreffe

La création d’entreprises et d’ASBL sera facilitée par un recours accru à la gestion électronique des dossiers de création et de modifications des statuts. Grâce à l’application E-greffe (disponible en real-test à partir du 01/05/2012), les citoyens pourront transmettre de manière électronique les actes relatifs à la constitution d’une ASBL. A partir du 01/07/2012, il…