Olivier Chastel neemt kennis van het rapport van de NBB en van de ramingen van de Commissie.

De Minister van Begroting heeft vandaag kennis genomen van het jaarrapport van de Nationale Bank en van de laatste ramingen van de Europese Commissie. De Nationale Bank en de Europese Commissie stelden dat voor het begrotingsjaar 2012 het deficit net onder de 3% uitkomt[1].  Volgens het rapport van de Nationale Bank is de begrotingsoefening van…

Olivier Chastel prend acte du Rapport de la BNB et des estimations de la Commission

Le Ministre du Budget a pris connaissance ce vendredi du Rapport annuel de la Banque nationale et des dernières estimations de la Commission européenne. Pour 2012, la BNB et la Commission européenne ont annoncé un déficit légèrement sous le seuil de 3%[1]. D’après le rapport de la BNB, l’exercice budgétaire 2012 est le meilleur exercice…

Het Nieuwe Werken is beter voor overheid en medewerkers

De Ministerraad keurde vanmorgen het project Het Nieuwe Werken goed in het kader van Optifed, de cel die besparingen en efficiëntie bij de federale overheid promoot. Het Nieuwe Werken zal de kosten voor kantoorruimte doen dalen. Onder de term dynamic office koppelen verschillende overheidsdiensten het efficiënt gebruik van kantoorruimtes aan een aangename en kwaliteitsvolle werkomgeving.…

Les « Nouveaux Modes de Travail » meilleurs pour l’autorité et pour les collaborateurs

Le Conseil des Ministres a approuvé ce matin le projet « Nouveaux Modes de Travail » dans le cadre d’Optifed, la cellule qui  promeut les économies et l’efficience au sein de l’administration fédérale. Les Nouveaux Modes de Travail entraîneront, entre autres, une diminution des coûts pour les espaces de bureau. Sous le terme « dynamic office »,  différents services…

De te leveren inspanning bij de eerste begrotingscontrole 2013

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag Op donderdag 7 februari 2013 werd de initiële begroting 2013 gestemd in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers. Daags nadien werd door het planbureau in zijn economische begroting bevestigd wat iedereen sinds december al wist. De hypothesen op basis waarvan de regering de initiële begroting heeft opgemaakt moeten naar…

Het naleven van de begrotingsdoelstellingen uitgestippeld in het stabiliteitsprogramma

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag In het door de federale regering opgestelde stabiliteitsprogramma 2012-2015 wordt een stelselmatige vermindering van het vorderingentekort vooropgesteld om tot een evenwicht te komen in 2015. Volgens dit stabiliteitsprogramma moet het tekort in 2014 beperkt worden tot 1,1% voor de volledige overheid en tot 1,2% voor entiteit I.…