Rencontre des Secrétaires d’Etat aux Affaires européennes du Trio Espagne – Belgique – Hongrie

En vue du lancement de la Présidence belge ce 1er juillet, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a tenu à consulter ses homologues du trio : le Secrétaire d’Etat espagnol Diego Lopez Garrido et la future Secrétaire d’Etat hongroise Gyori Eniko. L’invitation du Secrétaire d’Etat espagnol à une réunion de travail a été…

Bijeenkomst van de Staatssecretarissen voor Europese zaken van het Trio Spanje – België – Hongarije

Ter voorbereiding van de lancering van het Belgisch Voorzitterschap op 1 juli, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel zijn collega’s van het Trio geraadpleegd : de Spaanse Staatssecretaris Diego Lopez Garrido en de toekomstige Hongaarse Staatssecretaris Gyori Eniko. De uitnodiging van de Spaanse Staatssecretaris voor een werkvergadering was meteen een goede gelegenheid om de…