De samenwerking tussen ngo’s en privébedrijven

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : Om opnieuw een evenwicht te creëren tussen het noorden en het zuiden is economische groei en handel een belangrijke voorwaarde. Vanuit dit idee is het noodzakelijk om het bedrijfsleven voldoende kansen te bieden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het CFP (Corporate Funding Programme) is hier een voorbeeld…

Olivier Chastel se réjouit de la signature du Programme de Coopération avec le Vietnam 2011-2015

A l’occasion de la commission mixte qui s’est tenue à Hanoi ce 21 juin, un nouveau Programme Indicatif de Coopération (PIC) de 60 millions d’euros a été signé entre la Belgique et le Vietnam pour la période 2011-2015. Pour Olivier Chastel, Ministre de la Coopération au développement, « ce nouveau partenariat constitue une étape importante…

Olivier Chastel verheugd over de ondertekening van het Samenwerkingsprogramma met Vietnam 2011-2015

Naar aanleiding van de gemengde commissie in Hanoi op 21 juni werd een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) van 60 miljoen euro getekend tussen België en Vietnam voor de periode 2011-2015. Volgens Olivier Chastel, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, « is dit nieuwe partnerschap een belangrijke stap in het kader van de versterking van onze samenwerking met…

De OESO-norm

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : In 1970 werd afgesproken binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat de leden ernaar moeten streven om 0,7% van hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) te besteden aan ontwikkelingshulp. Deze norm was vooral gebaseerd op economische studies in de jaren 1960, waardoor deze mogelijk…

Staatssecretaris voor Europese Zaken – Opdrachten na het voorzitterschap van de Europese Unie (EU)

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag : Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU) oogstte veel positieve commentaar. Daarvoor proficiat aan iedereen die hier een steentje bijdroeg, met inbegrip van de staatssecretaris voor Europese Zaken. Na afloop van het EU-voorzitterschap stelt zich wel een vraag naar de opdracht van deze staatssecretaris, bij…

La norme OCDE

Question écrite posée par M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Question : En 1970, il a été convenu au sein de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) que les pays membres s’efforceraient de consacrer 0,7 % de leur PIB (produit intérieur brut) à l’aide au développement. Cette norme reposant notamment sur des études économiques datant…

Buitenlandse contacten – Reizen – Ontvangst van delegaties

Schriftelijke vraag van de heer Karl Vanlouwe Vraag : Op tal van conferenties en onderhandelingen vertegenwoordigt de geachte minister de federale regering in het buitenland. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken verwerkt ook constant aanvragen van landen die een onderhoud met een vertegenwoordiger van de federale regering wensen. De onderhandelingen om deze buitenlandse bezoeken te…

Réunion du Trio Espagne-Belgique-Hongrie en marge du Conseil Affaires générales

Ce mardi 21 juin, le Ministre chargé des Affaires européennes Olivier Chastel a participé à Luxembourg à l’une des dernières réunions du Trio Espagne-Belgique-Hongrie. Aux côtés de ses homologues hongrois et espagnol, Olivier Chastel a discuté du rapport final présentant les réalisations du premier trio issu du Traité de Lisbonne. Ce document sera présenté à…