Monitoringcomité-rapport overhandigd aan de Minister van Begroting

In het kader van de derde begrotingscontrole en de opmaak van de begroting 2014 heeft het Monitoringcomité haar rapport overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. Minister van Begroting Olivier Chastel heeft er kennis van genomen en heeft de leden van de Kern en de Minister van Financiën erover geïnformeerd. Het Monitoringcomité bestaat uit hoge…

Adoption d’une circulaire relative à la prudence budgétaire

Le Ministre du Budget Olivier Chastel a signé cette semaine une circulaire relative à la prudence budgétaire pour l’année 2013. Cette circulaire complète une autre disposition prise fin mars et qui imposait une libération partielle des crédits du budget 2013 afin de réaliser l’objectif de sous-utilisation de crédits. La nouvelle circulaire prévoit désormais un mécanisme…

Goedkeuring van omzendbrief inzake begrotingsbehoedzaamheid

Deze week heeft Minister van Begroting Olivier Chastel een omzendbrief inzake begrotingsbehoedzaamheid voor 2013 ondertekend. Door deze omzendbrief werd een eerdere aangevuld die eind maart aangenomen werd en waarbij de kredieten van de begroting 2013 gedeeltelijk vrijgemaakt worden om zo de doelstelling van onderbenutting van kredieten te halen. “Hierdoor worden de uitgaven beperkt tot deze…