De omzetting van de richtlijnen voor het adviescomité voor Europese zaken

De Minister belast met Europese zaken, Olivier Chastel, gaf op dinsdag 29 november aan het adviescomité van het Parlement een stand van zaken van de omzetting van de Europese richtlijnen en de inbreukprocedures. Het adviescomité is belast met de Europese kwesties en bestaat uit 10 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 10 leden van de…

Ontmoeting met Wang Jiarui, Minister van het Departement Internationale betrekkingen van de Chinese Communistische Partij

Minister Olivier Chastel ontving op dinsdag 8 november, in naam van de Voorzitter van de MR, Charles Michel, de Minister van het Departement Internationale betrekkingen van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij, Wang Jiarui. De Chinese Minister wilde met dit bezoek de banden met de vertegenwoordigers van de Belgische politieke partijen aanhalen. De…

Raad Algemene zaken: Olivier Chastel deelt de Belgische voorstellen voor de Europese Raad mee

Op zaterdag 22 oktober vond een buitengewone zitting plaats van de Raad Algemene zaken, om de Europese raad van zondag voor te bereiden, en vooral om de ontwerpconclusies hiervan te bespreken. Minister Olivier Chastel, belast met Europese zaken, vertegenwoordigde België. De Europese Unie moet het hoofd bieden aan een ernstige financiële crisis en er moeten…

Olivier Chastel : « Het Trio Spanje-België-Hongarije moet een inspiratiebron zijn voor de volgende voorzitterschappen van de EU-raad »

Op 29 juni hielden de Ministers van Europese zaken van het Trio Spanje-België-Hongarije hun laatste vergadering om de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011 te evalueren. Tijdens de laatste 18 maanden hebben de respectievelijke voorzitterschappen van de EU-raad van Spanje, België en Hongarije bewezen dat de samenwerking in trio tot goede resultaten…

Vergadering van het Trio Spanje-België-Hongarije in de marge van de Raad Algemene zaken

Op dinsdag 21 juni nam Olivier Chastel, de Minister belast met Europese zaken, in Luxemburg deel aan een van de laatste vergaderingen van het Trio Spanje-België-Hongarije. Olivier Chastel sprak met zijn Hongaarse en Spaanse collega’s over het eindrapport met de verwezenlijkingen van het eerste trio na het Verdrag van Lissabon. Dit document zal op 29…

Olivier Chastel en Steven Vanackere stellen nieuwe maatregelen voor om het aantal inbreuken op de Europese wetgeving te verminderen

Op de Ministerraad van donderdag 16 juni stelde Olivier Chastel, de Minister belast met Europese zaken, in overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, de resultaten voor van een reflectie-oefening om het grote aantal inbreuken op de Europese wetgeving en de lange behandelingstermijn van inbreukprocedures te verminderen. Deze oefening is het resultaat van overleg…

Opendeurdag Europees Parlement : Olivier Chastel en Louis Michel spreken over Europese zaken voor 250 bezoekers

Op zaterdag 7 mei stonden de deuren van de Europese instellingen open voor het publiek. Europees Parlementslid Louis Michel en Minister voor Europese zaken Olivier Chastel hadden een ontmoeting met een groep van 250 bezoekers, die waren uitgenodigd door de provincieafdelingen van Europe Direct. Enkele maanden na het einde van het Belgisch Voorzitterschap van de…