Naar aanleiding van de gemengde commissie in Hanoi op 21 juni werd een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) van 60 miljoen euro getekend tussen België en Vietnam voor de periode 2011-2015. Volgens Olivier Chastel, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, « is dit nieuwe partnerschap een belangrijke stap in het kader van de versterking van onze samenwerking met Vietnam, dat het laatste Aziatische partnerland is van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ». Het programma maakt deel uit van het Vietnamese plan voor sociaaleconomische ontwikkeling 2011-2015.

De komende vier jaar zal de nadruk worden gelegd op enerzijds de hervorming van de overheidsadministratie en anderzijds op water en sanitaire voorzieningen. « Dit zijn sectoren waarbinnen België al actief is en die erg belangrijk zijn voor Vietnam », verduidelijkte Olivier Chastel.

De modernisering van het beheer van de overheidsadministratie is een belangrijke hervorming in het kader van een beter bestuur, dat op zijn beurt weer een onmisbaar onderdeel is van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.

In een maatschappij die gekenmerkt wordt door een snelle industrialisering en verstedelijking en die zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering, is een coherent beleid op het vlak van water en afvalverwerking en op het vlak van stadsplanning onontbeerlijk.

De multidisciplinaire versterking van de capaciteiten zal een belangrijk onderdeel zijn van het nieuwe samenwerkingsprogramma. « De bedoeling van onze samenwerking is de geleidelijke versterking van de institutionele en organisatorische capaciteiten in de centrale ontwikkelingssectoren van onze partners », zei Olivier Chastel.

Er zal, in het kader van de gedelegeerde samenwerking ook een bijdrage worden gereserveerd voor een programma van de Verenigde Naties dat Vietnam moet ondersteunen bij haar inspanningen om de parlementaire opvolging en controle te verbeteren, de strijd tegen corruptie op te voeren en de betrokkenheid van de burgers, de media en het lokale middenveld te verhogen, onder meer op het vlak van de beleidsplanning.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire