Modernisering van de boekhouding bij de verschillende overheden

Vraagnummer 59 of WATERSCHOOT Kristof Modernisering van de boekhouding bij de verschillende overheden. Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Budget en Beheerscontrole heeft verleend aan de aanbevelingen die het had geformuleerd naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 naar de voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.…