Belgische federale overheid ontvangt eerste elektronische factuur

De federale overheid heeft op 8 juli 2014, op initiatief van Minister Olivier Chastel en Staatssecretaris Hendrik Bogaert, haar eerste ‘zuiver elektronische factuur’ succesvol ontvangen. Het betreft dus geen eenvoudige PDF-factuur, maar wel een factuur waarvan de factuurgegevens volgens een UBL-standaard (Universal Business Language) aan de overheid worden overgemaakt. Hierdoor wordt de verwerkingstermijn substantieel ingekort…

Veralgemening van de elektronische maaltijdcheques

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is tevreden met de beslissing van de Ministerraad om de elektronische maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 te veralgemenen. Dit dossier werd samen met de Ministers van Tewerkstelling en Sociale Zaken voorgelegd. Het systeem van de elektronische maaltijdcheques naast de papiermaaltijdcheques werd in 2011 ingevoerd. Er was bovendien voorzien dat…

Evaluatie van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging

Op vrijdag 28 maart heeft de Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel de tweede evaluatie van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015 voorgesteld. Dit Plan werd na goedkeuring door de Ministerraad van 20 april 2012 al een eerste keer door de Ministerraad van 14 mars 2013 geëvalueerd. Inzake de realisaties van het afgelopen jaar kan…

« Only Once » gestemd in het Parlement!

Overheid mag gegevens maar één keer meer opvragen ! Federale overheidsdiensten mogen voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. De Ministerraad keurde daartoe in november de wet rond unieke gegevensverzameling goed. De Kamer heeft vandaag dit wetsontwerp goedgekeurd. Via ‘authentieke bronnen’ (de dienst die de…

Exponentiële toename van de elektronische facturatie !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is erg tevreden over het toegenomen gebruik van de elektronische facturatie in 2013. Voor ongeveer een miljard facturen in 2013 : wordt 33,44 %  elektronisch naar de ondernemingen verstuurd tegen 15,61 % in 2011 en  22,52 % eind 2012, wat dus een verhoging met  114,22 % sinds eind 2011…

Chat over elektronische facturatie met Olivier Chastel

Op donderdagmiddag heeft Minister Olivier Chastel op de vragen van surfers via de site http://www.kafka.be geantwoord. Een aantal vragen werd rechtstreeks op de site of via Twitter met de hashtag #KafkaBE gesteld. Het thema van deze chat met Olivier Chastel betrof een belangrijk dossier inzake administratieve vereenvoudiging namelijk de elektronische facturatie. Er was een ruime waaier…

Stuur uw idee: het nieuwe meldpunt www.Kafka.be is online !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft het vernieuwde en uitgebreide Kafka-meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging. “Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve lasten mee te delen” legt…

Chat op 5 februari met Olivier Chastel over de elektronische facturatie

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft onlangs het meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd, dat nu vernieuwd en uitgebreid is. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015. “Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve…

Voortaan is de eID 10 jaar geldig !

Op 17 januari heeft de Ministerraad de verlenging van de geldigheidsduur van elektronische identiteitskaart (eID) goedgekeurd. De duur wordt van 5 naar 10 jaar opgetrokken. Deze beslissing van de Regering heeft alleen maar voordelen en werd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel voorgesteld. « Deze maatregel is een…

Senaat: actualiteitsvraag over de elektrische maaltijdcheques

Deze namiddag werd Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel door Senator Rik Daems tijdens het actualiteitsdebat in de plenaire zitting ondervraagd in verband met de elektrische maaltijdcheques. De Minister heeft eraan herinnerd dat de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in de loop van het jaar 2013 een studie heeft uitgevoerd in overleg met alle betrokken…