De Minister van Begroting heeft vandaag kennis genomen van het jaarrapport van de Nationale Bank en van de laatste ramingen van de Europese Commissie.

De Nationale Bank en de Europese Commissie stelden dat voor het begrotingsjaar 2012 het deficit net onder de 3% uitkomt[1].  Volgens het rapport van de Nationale Bank is de begrotingsoefening van 2012, dankzij de verbetering met 0,9% van het structureel primair saldo, de beste oefening sedert ons land tot de monetaire unie is toegetreden.

Voor wat betreft de begroting 2013 lijken de Nationale Bank en de Europese Commissie het eens over de schatting van een naar beneden bijgestelde economische groei van 0,2%. Dit is een belangrijk element in het licht van de volgende begrotingscontrole.

“De begroting 2013 wordt permanent opgevolgd en begin maart zal de eerste begrotingscontrole van dit jaar starten zodat er maatregelen kunnen genomen worden die een substantiële impact zullen hebben op de begroting 2013” aldus Minister Chastel. De Commissie preciseert in haar rapport dat het van belang is om de structurele maatregelen te intensifiëren.

“We gaan ons bij de begrotingscontrole baseren op een rapport dat door het Monitoringcomité opgemaakt zal worden en dat zich zal baseren op de parameters uit de economische begroting en op een reeks gegevens die zullen ter beschikking gesteld worden door de verschillende administraties” meldde Olivier Chastel nog.


[1] Deze raming berust op de hypothese dat de kapitaalsverhoging van Dexia een puur financiële operatie is die dus boekhoudkundig in de staatsschuld moet verwerkt worden. De beslissing van Eurostat is hangende.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire