De Ministerraad keurde vanmorgen het project Het Nieuwe Werken goed in het kader van Optifed, de cel die besparingen en efficiëntie bij de federale overheid promoot. Het Nieuwe Werken zal de kosten voor kantoorruimte doen dalen.

Onder de term dynamic office koppelen verschillende overheidsdiensten het efficiënt gebruik van kantoorruimtes aan een aangename en kwaliteitsvolle werkomgeving.

  • De FOD Mobiliteit huist momenteel in twee gebouwen. Door de vloeroppervlakte in één gebouw optimaal te benutten en een norm te hanteren van minder dan 13,5m2 per persoon kunnen alle medewerkers binnenkort samen in dat ene gebouw aan de slag. De Regie der Gebouwen bespaart daardoor de inhuring van een volledig gebouw of 1,6 miljoen euro per jaar.
  • De POD Maatschappelijk Integratie  wil kantooroppervlakte reduceren  door thuiswerk te promoten. Wie dat wil, zal voortaan 1 tot 3 dagen per week thuis kunnen werken op voorwaarde dat de vooraf vastgelegde taakdoelstellingen gehaald worden.  Voor zij die naar kantoor komen, zal er altijd een gedeeld bureau beschikbaar zijn. De kost van de huur van lokalen zal hierdoor met 28% dalen.
  • Vier FOD’s (Mobiliteit en Vervoer, Economie, Financiën en Sociale Zekerheid) willen binnen hun eigen kantoren  oppervlaktes ter beschikking stellen als satellietkantoren voor andere overheidsdiensten. Zeker in Brussel is dat zeer nuttig: dure en niet-benutte kantoorruimte zal toch ingenomen worden en op termijn zal de totale bureauruimte voor de federale overheid dalen. Maar ook de beschikbare ruimte in de regio’s zal efficiënter gebruikt worden. En dat het aantal verplaatsingen zal dalen, is goed voor zowel de mobiliteit, het milieu als de work-life-balans van de medewerkers.

Olivier Chastel: “Optifed is steeds op zoek naar projecten die de kosten in de overheidsdiensten kunnen verminderen terwijl de efficiëntie ervan wordt verhoogd. De opdracht van Optifed bestaat erin best practices te identificeren en te implementeren zodat de werking van de administratie doeltreffender wordt en de kost ervan daalt.

Hendrik Bogaert: “Elke werknemer heeft recht op een aangename werkplek. Een goede sfeer stimuleert mensen in hun werk. Door de kantoren efficiënter in te richten, kunnen we bovendien besparen op de huur. De overheid slaat zo dus een dubbelslag.

Servais Verherstraeten: “De federale overheid besteedt jaarlijks 476 miljoen euro aan huurlasten en wil met initiatieven zoals Het Nieuwe Werken de oplopende huuronkosten terugdringen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire