Deze week heeft Minister van Begroting Olivier Chastel een omzendbrief inzake begrotingsbehoedzaamheid voor 2013 ondertekend. Door deze omzendbrief werd een eerdere aangevuld die eind maart aangenomen werd en waarbij de kredieten van de begroting 2013 gedeeltelijk vrijgemaakt worden om zo de doelstelling van onderbenutting van kredieten te halen.

“Hierdoor worden de uitgaven beperkt tot deze die als verplicht en onsamendrukbaar worden beschouwd”, verduidelijkte Oliver Chastel. Onder verplichte uitgaven wordt  begrepen die uitgaven waarvoor de verleende dienst gedurende het vorige boekjaar voor echt verklaard werd maar waarvoor geen betaling werd verricht. Onder onsamendrukbare uitgaven wordt begrepen de uitgaven die onmisbaar zijn voor de goede werking van de Staat (bv. uitgaven voor het personeel, uitgaven verbonden aan de implementatie van de wetten, internationale verordeningen en overeenkomsten, uitgaven die nodig zijn om de continuïteit van de dienstactiviteit te waarborgen: water, elektriciteit, huurprijzen, verzekeringen, onderhoud, terugbetaling van leningen, uitgaven uit aanvullende overheidsopdrachten, enz.).

Voor elke nieuwe verplichte of onsamendrukbare uitgave zal de goedkeuring van de Minister van Begroting moeten gekregen worden, na advies van de Inspectie van Financiën. Er zal een tabel met al de goedgekeurde vragen opgesteld worden. De Ministerraad zal regelmatig over de goede toepassing van de beslissing geïnformeerd worden. Er wordt een gelijkaardige maar eenvoudigere procedure voor de instellingen van openbaar nut ingesteld. Voor deze instellingen wordt een tabel met de goedgekeurde vragen opgesteld en naar de Ministerraad gestuurd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire