Optifed op 1 juni uit de startblokken

Eerste minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert hebben het team samengesteld dat onder de naam Optifed de efficiëntie bij de federale overheidsdiensten verder moet verhogen. Zij starten hun werkzaamheden op 1 juni. Op 29 maart besliste de…

Optifed démarre le 1 juin

Le Premier Ministre, Elio Di Rupo, le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, Olivier Chastel, et le Secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, Hendrik Bogaert, ont composé l’équipe qui devra augmenter l’efficacité au sein des Services publics fédéraux. Cette équipe, qui travaillera dans la cellule Optifed,…