Eerste minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert hebben het team samengesteld dat onder de naam Optifed de efficiëntie bij de federale overheidsdiensten verder moet verhogen. Zij starten hun werkzaamheden op 1 juni.

Op 29 maart besliste de regering tot de oprichting van Optifed. De opdracht van die nieuw op te richten cel bestaat erin om praktijkvoorbeelden die de werking van de federale administratie efficiënter en goedkoper maken op te sporen om ze daarna toe te passen in andere diensten. De voorrang gaat naar projecten die relatief snel besparingswinst opleveren, die dan kan geherinvesteerd worden in projecten die op hun beurt weer winst genereren.

Om snel en flexibel te kunnen werken, werd binnen de diensten gezocht naar een team van vijf ervaren medewerkers. Dat het eigen medewerkers betreft, heeft het bijkomend voordeel dat hun werking – in de geest van hun opdracht – geen extra kosten met zich meebrengt, maar integendeel net een terugverdieneffect heeft.

Tom Auwers wordt de programmacoördinator. Hij is momenteel Directeur-generaal Beleidsondersteuning bij de FOD Sociale zekerheid en lag daar mee aan de basis van het veranderingstraject bij de FOD.

Hij wordt bijgestaan door vier programmamanagers: Jean-Marie Cadiat (Inspectie van Financiën, Inspecteur bij de FOD’s Kanselarij, Budget & Beheerscontrole, Personeel & Organisatie en Fedict), Ben Smeets (Directeur Organisatieontwikkeling bij het Directoraat-generaal Personeel- en Organisatieontwikkeling van de FOD Personeel en Organisatie), Catherine Romain (Projectleidster HR-Synergie OISZ bij het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit) en Karel Hauman (Adviseur Management Support bij de FOD Budget en Beheerscontrole).

Olivier Chastel : “De cel Optifed zal op middellange termijn de investeringsuitgaven van de overheid terugdringen om zo meer budgettaire ruimte te creëren”

Hendrik Bogaert: “Ik ben deze mensen dankbaar dat ze de opdracht hebben aanvaard. Zij brengen veel know-how samen en vormen een sterk team. Door deze opdracht kunnen zij een belangrijke rol spelen in de modernisering van de overheidsdiensten en op zoek gaan naar bijkomende vormen van besparingen. Het doel is om meer te doen voor de burgers met minder geld.”

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire