Voorzitterschap van de Europese Unie : bijeenkomst van het Trio Spanje-België-Hongarije

Op maandag 26 januari, in de marge van de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie, zijn de Spaanse, Belgische en Hongaarse Staatssecretarissen samengekomen op uitnodiging van hun Belgische collega, Olivier CHASTEL. Na hun ontmoeting in Boedapest, op 15 januari, hebben de Staatssecretarissen hun gesprekken over de thema’s van het toekomstige programma van 18 maanden…

Présidence de l’Union européenne : rencontre du Trio Espagne-Belgique-Hongrie

Ce lundi 26 janvier, en marge du Conseil Affaires générales de l’Union européenne, les Secrétaires d’État espagnol, belge et hongrois se sont réunis à l’invitation de leur collègue belge, Olivier CHASTEL. Suite à leur rencontre à Budapest le 15 janvier dernier, les Secrétaires d’État ont poursuivi leurs discussions sur les thèmes du futur programme de…

Ontmoeting tussen Olivier CHASTEL en Cecilia MALMSTRÖM, Zweeds Minister van Europese Zaken

Staatssecretaris Olivier CHASTEL heeft maandag 26 januari in Brussel een ontmoeting gehad met zijn collega Mevrouw Cecilia MALMSTRÖM, Zweeds Minister van Europese Zaken, in de marge van de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie. De twee ministers hebben bij die gelegenheid enkele dossiers doorgenomen in verband met de voorbereidingen van hun respectievelijke Voorzitterschappen van…