Ontmoeting met de Franse Staatssecretaris voor Europese zaken, Pierre Lellouche

Op vrijdag 18 december heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel zijn Franse collega Pierre Lellouche ontvangen. Samen hebben ze de institutionele kwesties ten gevolge van de uitvoering van het Verdrag van Lissabon besproken, het Belgisch Voorzitterschap van de EU-raad in juli 2010, de klimaatonderhandelingen, de economische en financiële kwesties en de Europese veiligheids- en…

Rencontre avec le Secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Pierre Lellouche

Le vendredi 18 décembre, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a reçu son homologue français, Pierre Lellouche. Ensemble, ils ont discuté des questions institutionnelles suite à la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne en juillet 2010, des négociations sur le climat, les questions…

Het Overlegcomité bekrachtigt de werkingsmodaliteiten voor het Belgisch EU-voorzitterschap van juli 2010

Op woensdag 16 december heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken, Olivier Chastel, zijn collega’s van de Gewesten en Gemeenschappen meer uitleg gegeven over het verslag van de voorbereiding van het Belgisch EU-Voorzitterschap in juli 2010. De Staatssecretaris heeft het Overlegcomité eveneens een aantal beslissingen voorgelegd in verband met de organisatie van het Voorzitterschap. « De…