Staatssecretaris Chastel heeft het over Oekraïne met de ministers van de Benelux en is tevreden over de aanhouding van Radovan Karadzic

Tijdens de Benelux-coördinatievergadering, die steeds de maandelijkse bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen of RAZEB) voorafgaat en die hij dit maal voorzat, is staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel het eens geraakt met zijn collega’s over de noodzaak om op een geleidelijke en evenwichtige manier…

Le Secrétaire d’Etat Chastel évoque l’Ukraine au Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’U.E. et se félicite de l’arrestation de Radovan Karadzic.

Lors de la réunion de coordination Benelux qui précède systématiquement la réunion mensuelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE (Conseil Affaires générales et relations extérieures ou CAGRE) qu’il présidait, le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Olivier Chastel a convenu avec ses collègues de la nécessité de procéder de manière progressive et équilibré dans la…

Staatssecretaris Etat Chastel : « België moet een dynamische en betrouwbare partner zijn bij het omzetten van Europese richtlijnen. »

Staatssecretaris Olivier Chastel heeft in de Ministerraad een vooruitgangsrapport over de omzetting van EU-richtlijnen voorgesteld en hij heeft daarbij onderstreept dat dit bij uitstek een dossier is waarin België dringend betere resultaten moet boeken om zich ‘een dynamische en betrouwbare partner te tonen nu ons voorzitterschap in 2010 dichterbij komt’. Wijzend op de Belgische achteruitgang…

Pour le Secrétaire d’Etat Chastel, la Belgique doit se montrer un partenaire dynamique et fiable en matière de transposition des directives européennes.

Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a présenté au Conseil des Ministres une note concernant l’état d’avancement de la transposition par directive et souligné qu’il s’agit par excellence d’un dossier sur lequel la Belgique doit rapidement améliorer ses résultats pour « se montrer un partenaire européen dynamique et fiable à l’approche de sa Présidence de 2010…

Olivier Chastel in Frankrijk voor de top in Parijs over het Middellandse Zeegebied en de bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken in Brest

Olivier Chastel, de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, heeft op 12 en 13 juli in Brest deelgenomen aan de bijeenkomst van ministers van Europese Zaken die bijeengeroepen werd door de Franse staatssecretaris Jean-Pierre Jouyet. De debatten gingen over het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon en de gevolgen ervan…