Olivier Chastel in Frankrijk voor de top in Parijs over het Middellandse Zeegebied en de bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken in Brest

Olivier Chastel, de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, heeft op 12 en 13 juli in Brest deelgenomen aan de bijeenkomst van ministers van Europese Zaken die bijeengeroepen werd door de Franse staatssecretaris Jean-Pierre Jouyet. De debatten gingen over het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon en de gevolgen ervan…

Olivier Chastel en France pour le Sommet de Paris pour la Méditerranée et pour la réunion des Ministres des Affaires européennes de Brest

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, Olivier Chastel, a participé à Brest les 12 et 13 juillet à la réunion des Ministres des Affaires européennes conviée par le Secrétaire d’Etat français, Jean-Pierre Jouyet. Les débats ont porté sur le processus de ratification du Traité de Lisbonne et…