Op donderdag 14 en vrijdag 15 juli neemt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel deel aan de informele bijeenkomst van Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking die plaatsvindt in Sopot in Polen. De Hoge Vertegenwoordigster, Cathy Ashton, heeft samen met het Poolse Voorzitterschap van de EU-raad verschillende onderwerpen op de agenda gezet.

De ministers bespraken de voorstellen voor een nieuw Europees financieel kader, vooral het gedeelte met betrekking tot buitenlandse betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Op dit punt is het Belgische standpunt duidelijk: « het voorstel van de Commissie geeft blijk van realisme, zonder de ambitieuze doelstellingen op het vlak van buitenlandse betrekkingen van het Verdrag van Lissabon uit het oog te verliezen », zei Olivier Chastel. « De Europese overheidshulp voor ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op de landen die er het meest nood aan hebben, maar er moet ook aandacht zijn voor armoede en sociale ongelijkheid in middeninkomenslanden, door een beroep te doen op een gevarieerder palet aan hulpmiddelen voor de strategische partners van de EU bijvoorbeeld ».

De Minister benadrukte het belang van een efficiënter Europees beleid voor ontwikkelingssamenwerking en pleitte voor een realistische en ambitieuze kijk op de doelstelling van 0.7% overheidshulp voor ontwikkelingssamenwerking.

Olivier Chastel toonde zich vooral verheugd over het voorstel om een pan-Afrikaans instrument op te richten om de EU-Afrikastrategie te ondersteunen en over het idee van een ontwikkelingsinstrument voor collectieve voorzieningen. « Deze punten beschouwen we als bijzonder positief ».

Olivier Chastel bevestigde dus zijn volledige steun aan een ambitieus Europees beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire