Op donderdag 9 juni had Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel een onderhoud met Mohammed Rukara, de eerste Ombudsman van Burundi. De Minister herinnerde er aan dat ons land veel belang hecht aan de strijd tegen corruptie en aan de bevordering van goed bestuur in Burundi. « Burundi doet inspanningen op het vlak van goed bestuur. De teksten en de instellingen zijn er. Nu moeten er concrete resultaten komen op het terrein », zei Olivier Chastel. De Minister benadrukte ook het belang van de functie van Ombudsman, en van de noodzakelijke onafhankelijkheid om het vertrouwen van de bevolking te winnen.

De Minister uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van buitengerechtelijke executies en van martelingen door het leger en de politie, terwijl België zich geëngageerd heeft in een ondersteuningsprogramma voor de professionalisering van deze politie.

Monsieur Rukara heeft tijdens zijn verblijf in België ook de Belgische federale en gewestelijke ombudsmannen ontmoet, om van gedachten te wisselen over de functie van ombudsman.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire