Op 9 juni vond het 1ste Congolees Economisch Forum van de EU plaats, dat gewijd was aan de heropbouw van de Democratische Republiek Congo via de financiële sector, investeringen en de diaspora. Bij deze gelegenheid kwamen vele vertegenwoordigers van organisaties en van de privésector in de DRC en in België samen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel sprak eerst met de Congolese Minister van Plan, Olivier Kamitatu, en met Ambassadeur Henri Mova over de voorbereiding van de verkiezingen in de DRC.

Vervolgens opende Minister Olivier Chastel het Forum, waarbij hij het belang benadrukte van de groeiende impact van de privésector bij de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling als een noodzakelijke motor voor innovatie, investeringen en werkgelegenheid. « We moeten één ding niet uit het oog verliezen: de strijd tegen armoede beperkt zich niet tot investeringen op sociaal vlak, maar hangt vooral af van economische groei en de herverdeling van de rijkdom die voortkomt uit privé-investeringen », zei Olivier Chastel.

Een ander essentieel element voor de economische ontwikkeling is goed bestuur en de strijd tegen corruptie. De noodzakelijke economische investeringen worden meer gestimuleerd in een klimaat dat gunstig is voor economische ontwikkeling.

« Het goede, transparante en duurzame beheer van de immense natuurlijke en menselijke rijkdommen van de DRC, zodat de hele bevolking en de toekomstige generaties hiervan kunnen genieten, is een basiselement voor duurzame ontwikkeling in de DRC», besloot Olivier Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire