Op maandag 4 juli ontving Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel de Nigerese Minister van Buitenlandse zaken en samenwerking, Mohamed Bazoum. Tijdens dit onderhoud werd de balans opgemaakt van de uitdagingen waarmee Niger geconfronteerd wordt en van het bilaterale samenwerkingsprogramma tussen België en Niger.

Olivier Chastel sprak lovend over de inspanningen van de overgangsregering en hun inzet voor het herstel van de constitutionele orde. Hij toonde zich ook tevreden dat Niger sterker uit de lange periode van institutionele crisis was gekomen, met als orgelpunt het goede verloop van de presidentsverkiezingen en de vorming van een nieuwe regering. « Ik moedig Niger nu aan om de problemen aan te pakken en grote uitdagingen aan te gaan, op sociaaleconomisch vlak, op het vlak van veiligheid en op het vlak van goed bestuur », zei Olivier Chastel aan Minister Bazoum. Natuurlijk wil België Niger steunen bij deze inspanningen.

Het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) tussen België en Niger, dat geldt voor de periode 2009-2012, werd ook besproken. De twee Ministers waren het eens over de maatregelen die moeten genomen worden om de uitvoering van het lopende ISP te verbeteren. « Dat is een fundamentele voorwaarde om een nieuwe samenwerkingsprogramma te overwegen voor na 2012 », verklaarde Olivier Chastel

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire