Op donderdag 7 juli was Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel, samen met de Eerste Minister en de Ministers van Defensie en van Buitenlandse zaken, aanwezig in de gemengde commissie Buitenlandse zaken/Defensie over het Belgische operationele engagement in 2012.
Er werden vragen gesteld over het Belgische civiele engagement in Afghanistan, en Olivier Chastel verklaarde dat de werking van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking tot doel had het terrorisme te bestrijden en bij te dragen aan de opbouw van een stabiele, democratische en economisch leefbare staat. Op termijn moet de Afghaanse regering in staat zijn om de veiligheid en het welzijn van het Afghaanse volk autonoom te waarborgen. De sociaaleconomische ontwikkeling van Afghanistan kan echter maar duurzaam zijn als ze begeleid wordt door grote inspanningen op het vlak van de strijd tegen corruptie en drughandel, van verbeterde governance en van respect voor de vrouwenrechten.
Ter gelegenheid van de conferentie van Bonn op 5 december dit jaar, zal de Belgische regering de gelegenheid hebben om meer duidelijkheid te verschaffen over de grootte van de bijdragen na 2011.

Tijdens het debat werd de vraag gesteld naar een aanwezigheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein na de militaire terugtrekking. Over deze vraag moet nagedacht worden want ontwikkeling is immers niet mogelijk zonder veiligheid, maar vrede is ook onmogelijk zonder ontwikkeling. Het is een interessant debat maar we mogen toch het principe van de concentratie van de hulp niet uit het oog verliezen. België heeft hiermee ingestemd door de beslissing te nemen om het aantal partnerlanden te beperken.

Onze werking moet eerst en vooral gericht zijn op een bijdrage aan de efficiëntie van de hulp.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire