In het kader van de begrotingsdebatten heeft het Monitoringcomité het rapport aan de Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd die de Eerste Minister en de Vice-Eerste Ministers hiervan op de hoogte heeft gebracht.

De Minister heeft kennis genomen van het document en zal samen met zijn collega’s van de Kern de laatste ramingen voor 2013 inzake primaire uitgaven, fiscale en niet-fiscale ontvangsten en sociale zekerheid voor het jaar 2013 de komende dagen analyseren.

Het Comité meldt dat een inspanning van 524 miljoen zal gerealiseerd moeten worden om de doelstelling van een deficit van -2,5% voor Entiteit I te respecteren, zoals dat werd bepaald in het Stabiliteitsprogramma.

In het rapport van het Monitoringcomité worden ook de economische vooruitzichten voor 2014 vermeld alsook de inspanning die zou moeten worden geleverd om onze begrotingsdoelstellingen te waarborgen, namelijk 3,5 miljard.

Ter herinnering, het Monitoringcomité is een onafhankelijke instantie samengesteld uit topambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid en uit vertegenwoordigers van de parastatale inrichtingen en de Korpschef van de Inspectie van Financiën.

Werkgroepen bestaande uit experts van de verschillende kabinetten zullen donderdagavond en vrijdag vergaderen om de gegevens betreffende de primaire uitgaven, de fiscale en niet-fiscale uitgaven en de sociale zekerheid te analyseren. Ze zullen hierna de leden van de Kern hun conclusies overmaken zodat het conclaaf aangevat zal kunnen worden.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire