Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie bevestigde op 23 april het Belgische begrotingscijfer van -2,6 procent van het bbp voor het jaar 2013. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) had dit cijfer eerder deze maand nog voorgesteld.

 

Deze bekendmaking bevestigt dus niet alleen dat België zich duurzaam verwijderd van de grens van 3 procent, zoals de Commissie al aangaf, maar ook dat België de door de Commissie voorgeschreven doelstelling van een deficit van -2,6 procent haalt. Eurostat berekende ook nog dat het totale Belgische bbp kwam uit op 381,401 miljard euro.

« Deze cijfers tonen opnieuw aan dat België haar Europese verplichtingen nakomt en ernstig werk maakt van de sanering van de overheidsfinancien. Op basis van deze cijfers en van verklaringen van onder meer commissaris Rehn in november 2013 ben ik optimistisch dat België dit jaar de buitensporige schuldenprocedure zal kunnen verlaten » stelt Minister van Begroting Olivier Chastel.

De beslissing hierover zal in juni vallen tijdens de ECOFIN Raad waarin de Ministers van de verschillende lidstaten van de Europese Unie zetelen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire