De eerste aanpassing aan de begroting 2013 werd vandaag goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Kamer. Tijdens de debatten in de plenaire heeft Minister Olivier Chastel eraan herinnerd dat het nominaal begrotingssaldo daalt sinds 2009, van -5,6% naar -3,9% in 2012. In 2012 verslechterde het saldo dan nog met bijna 0,8% door de uitzonderlijke en niet-recurrente herkapitalisering van Dexia. Het structureel saldo daalde van -3,9% in 2009 naar -3% in 2012. Betreffende de staatsschuld blijft het doel voor 2013 om onder de grens van 100% te blijven.

De Minister van Begroting herhaalde het engagement van de Regering om de procedure van buitensporige tekorten te verlaten door maatregelen te nemen die de doelstelling om het saldo structureel te verbeteren met 1% zullen concretiseren.

“Voor wat betreft de begroting 2013 is de verdere permanente monitoring van de uitgaven een absolute prioriteit” preciseerde Olivier Chastel.

In totaal hebben de door de Regering besloten maatregelen sinds haar installatie een gezamenlijke impact van ongeveer 20 miljard euro.

Tijdens de volgende dagen zal de Kern vergaderen om de tweede begrotingscontrole aan te vatten.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire