Minister van Begroting Olivier Chastel heeft aan de Ministerraad een omzendbrief voorgelegd waarin de modaliteiten in verband met de voorbereiding van de begroting 2014 worden verduidelijkt. “Naar aanleiding van de wijzigingen ingevoerd door de Two-Pack op Europees niveau is het belangrijk om de voorbereiding van de begroting vroeger in het jaar te starten” stelde Olivier Chastel.

Voor de Minister van Begroting “strekt deze omzendbrief ertoe alle departementen richtlijnen te geven over de toekomstige taken. De voorbereiding van de begroting vormt een aanzienlijk werk waarbij alle diensten van de federale overheid betrokken zijn”.

Begin juni zullen technische bilaterale vergaderingen tussen de verscheidene departementen en de FOD Begroting plaatsvinden. De Inspectie van Financiën zal verzocht worden haar adviezen op basis van al de informatie (verantwoordingen van kredietverzoeken, analyse van de uitgaven, …) op te stellen.

Zich baserend op de laatste ramingen van het Planbureau, de verschillende benodigde inlichtingen van de departementen en het rapport van het Monitoringcomité zal de Regering de praktische modaliteiten en de kalender van het begrotingsconclaaf later vastleggen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire