Op voordracht van de Minister van Begroting Olivier Chastel, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de hernieuwing van het mandaat van de heer Alfons Boon als Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole.  De heer Boon was voorheen Directeur generaal Begeleiding Begroting bij de FOD Budget en Beheerscontrole en is sinds 1 mei 2007 Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Voor zijn aanstelling binnen de FOD Budget en Beheerscontrole heeft hij expertise opgebouwd binnen de Studie- en documentatiedienst van de FOD Financiën waar hij werkzaam was in het kader van de analyse en de opvolging van de openbare financiën, ondermeer als lid van het secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. Tussen 2006 en 2012 was hij eveneens lid van de Hoge Raad van Financiën. Hij was eveneens Regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot oktober 2010.

« De heer Alfons Boon kreeg de vermelding « zeer goed » tijdens onze laatste evaluatie van dit 6-jarige mandaat ». Aangezien dit mandaat op 30 april 2013 om middernacht ten einde loopt, heeft de Minister van Begroting de functie op 5 april ll. vacant verklaard.  Olivier Chastel verklaarde hierbij: « Aangezien hij zijn taken, waaronder de ontwikkeling van de strategische visie, de opmaak en de uitvoering van het managementplan en van de operationele plannen van de verschillende diensten, tot een goed einde heeft gebracht, heeft de heer Boon zich vanzelfsprekend kandidaat gesteld voor deze functie.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire