Tijdens de EU-raad over Ontwikkelingssamenwerking, sprak Minister Olivier Chastel zijn tevredenheid uit over de vastlegging van het Europese standpunt met het oog op het 4e Internationale Forum over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp in Busan (Zuid-Korea) eind deze maand.

« Deze strategische ontmoeting stelt ons voor een dubbele uitdaging: we moeten met de ondertekenaars van de Verklaringen van Parijs en van Accra, maar ook met de nieuwe partners die willen toetreden, een akkoord bereiken over hoe we onze inspanningen aanwenden om efficiënter te zijn. Anderzijds zal dit Forum een opportuniteit zijn om een dialoog te voeren met deze nieuwe partners, vooral met de opkomende landen, niet alleen over de sterk veranderende ontwikkelingsagenda, maar ook over zaken als het belang van transparantie over de toegekende hulp ».

België is vooral blij met een belangrijk hoofdstuk over onstabiele en conflictsituaties in de conclusies. « Een aanzienlijk percentage van onze bilaterale enveloppe gaat naar deze categorie van landen. Het risico is reëel dat sommige van deze kwetsbare landen door de internationale gemeenschap aan hun lot worden overgelaten. Voor deze landen is een langetermijnaanpak nodig!» De meeste lidstaten verminderen het aantal partnerlanden in het kader van de doeltreffendheid van de hulp. « De Europese Commissie zou meer middelen moeten kunnen besteden aan moeilijke landen, waarin bilaterale donorlanden moeilijker kunnen investeren, of slechts met beperkte middelen ».

Gemeenschappelijk EU-standpunt voor het 4de Forum over de doeltreffendheid van de hulp

[nggallery id=193]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire