Na de buitengewone Algemene vergadering van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, toonde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel zich verheugd over de aanzienlijke financiële middelen die de Belgische staat dit jaar nog ter beschikking stelt voor de ontplooiing van een beleid voor rechtstreekse en onrechtstreekse ondersteuning van de lokale privésector in de ontwikkelingslanden.

Deze ondersteuning van de lokale privésector, die een stuwende kracht is voor de economische groei, is, zowel op het vlak van financiering als op het vlak van technische bijstand en capaciteitsversterking, een belangrijke schakel in de ontwikkelingssamenwerking.

« Mijn overtuiging is dat we de burgers van deze wereld de middelen moeten geven om aan de armoede te ontsnappen, dankzij ondernemingszin, uitzicht op werk en een overdracht van bevoegdheden » zei Olivier Chastel.

Eind 2011 zal BIO zo’n 116.5 miljoen kunnen toekennen voor de financiering van nieuwe projecten, waarbij deze investeringen een duurzame positieve impact moeten hebben op de economische groei en op de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van de betrokken landen.

BIO wordt door haar gelijken erkend als een speler die zich rechtstreeks of onrechtstreeks tot kleine en middelgrote ondernemingen richt, met een expertise die vooral tot uiting komt in bepaalde regio’s, zoals in Afrika ten zuiden van de Sahara, en in bepaalde domeinen, zoals microfinanciering, de voedingsmiddelensector en recenter ook de financiering van infrastructuur.

In een context van economische en financiële crisis, moeten financiële instellingen als BIO hun rol bevestigen en de ruimte opvullen die werd achtergelaten door de privé-instellingen, die het terrein verlaten omwille van financiële tegenvallers. Maar ze moeten ook, en vooral, de door hen ondersteunde ondernemingen helpen bij de bewustmaking rond goed bestuur en rond prestaties op het vlak van milieubeheer en op sociaal vlak, over de rechten van de werknemers bijvoorbeeld. Dit zijn immers noodzakelijke elementen voor succes en duurzaamheid, die dus permanent deel moeten uitmaken van hun strategie.

« Het streven van bedrijven naar opbrengst en groei valt perfect te rijmen met de ontwikkelingsdoelstellingen», zei Olivier Chastel. « Er zijn synergieën mogelijk voor bedrijven die hun winsten duurzaam willen verzekeren, door een verantwoord beleid te voeren met oog voor sociale en milieuaspecten, want ontwikkeling kan niet contraproductief werken ».

Vanuit deze filosofie integreren de nieuwe managementsystemen in bedrijven steeds meer MVO-strategieën (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), waarbij economische resultaten en de eisen van de aandeelhouders gepaard gaan met aandacht voor goed bestuur, milieubeheer en een sociaal personeelsbeleid. BIO zet zich dus samen met haar partners in om de ontwikkeling van dergelijke initiatieven binnen bedrijven te ondersteunen.

Volgens Minister Olivier Chastel kan BIO, dankzij deze bijkomende middelen, haar expertisesectoren en –activiteiten verder ontwikkelen en beter tegemoetkomen aan de nood aan financiering voor bedrijven. Deze financiering is immers een basisvoorwaarde voor economische groei en in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

 

Voor meer informatie : bezoek onze website of contacteer BIO rechtstreeks:

 

BIO

Tervurenlaan 188A – b4
1150 Brussel
België

Telefoon : +32 (0)2 778 99 97
Fax : +32 (0)2 778 99 90
E-mail : info@bio-invest.be

Website : http://www.bio-invest.be

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire