Minister van Begroting Olivier Chastel heeft, binnen de kern, een analyse gemaakt van de rapporten van het Monitoringcomité over de budgettaire ramingen voor het jaar 2013 en de uitvoering van het jaar 2012.

Het Monitoringcomité bepaalt dat volgend jaar een inspanning van 3,7 miljard euro nodig is voor wat betreft de federale overheid (Entiteit I). Bij dit bedrag dienen eventuele nieuwe vragen voor uitgaven of investeringen geteld te worden. België engageerde zich binnen haar Stabiliteitsprogramma om het deficit in 2013 terug te brengen tot 2,15% voor de gezamenlijke overheden.

Met betrekking tot 2012 werd een eerste beslissing genomen op voorstel van de Minister van Begroting. Deze beslissing houdt de voorlopige administratieve blokkering in, vanaf vandaag, van de vastleggings- en betalingskredieten. “We willen, nog voor de aanvang van het begrotingsconclaaf, de beslissing nemen om tot het einde van het jaar enkel de onsamendrukbare uitgaven te doen” preciseerde Olivier Chastel. “We wachten nu de goedkeuring van de raming van de onsamendrukbare uitgaven door de Inspectie van Financiën en van de Controleurs van de Vastleggingen af.” Deze maatregel zal toelaten om een bijkomende besparing te doen en zo een deel van de inspanning voor het jaar 2012 (in totaal 811 miljoen euro) te doen.

“Samen met de collega’s van de kern hebben we akte genomen van het rapport. De ramingen zullen de basis vormen van de gesprekken binnen het begrotingsconclaaf” zei Olivier Chastel nog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire