Ter gelegenheid van de Wereldvoedseldag bevestigt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nogmaals het belang van voedselveiligheid in het zuiden en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

« Iets willen doen om de strijd tegen extreme armoede en honger op te voeren, betekent dat er moet worden bijgedragen aan de verhoging van de voedselproductie, dat de natuurlijke hulpbronnen efficiënter en duurzamer moeten worden gebruikt, dat men zich moet aanpassen aan de klimaatveranderingen, dat goed bestuur moet bevorderd worden en dat er meer aandacht moet gaan naar onderwijs voor vrouwen, want zij zijn de echte motor achter plattelandsontwikkeling », zei Olivier Chastel.

De multifunctionele aard van landbouw vereist een holistische aanpak, met aandacht voor de problemen van de landbouwontwikkeling in een geest van ecologische, economische, sociale, solidaire en rechtvaardige duurzaamheid.

België heeft beslist om, in het kader van de nieuwe Belgische strategie voor landbouw en voedselveiligheid, haar initiatieven op het vlak van landbouwbeheer te versterken, door 1 miljoen euro toe te kennen aan Agricord, een netwerk van landbouwagentschappen die ondersteuningsprogramma’s ontwikkelen voor de producentenorganisaties in ontwikkelingslanden (« Farmers Fighting Poverty » – http://www.agricord.org/).

België hecht ook nog steeds veel belang aan de lokale aankoop van voedsel, zoals valt af te leiden uit de acties op het terrein ter versterking van de lokale productiecapaciteit van de landbouwers, door hen via het Wereldvoedselprogramma toegang te bieden tot de openbare markten voor lokale producten.

Voedselhulp in humanitair verband heeft de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. In 2010 werd 34 miljoen euro toegekend aan voedselveiligheid, zowel voor crisissen als de hongersnood in de Hoorn van Afrika, Zuid-Soedan of de overstromingen in Pakistan, als voor complexere, aanslepende crisissen in de DRC, Niger of Palestina.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire