Na vermoedens van verduistering in bepaalde landen, heeft het Wereldsfonds voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria begin 2011 beslist om de situatie te laten doorlichten door een groep internationale experts. Het verslag van deze groep, dat verwacht werd voor mei, zal waarschijnlijk pas in september beschikbaar zijn.

Daarnaast heeft de Europese Commissie niet alleen haar financiële steun aan het Fonds opgezegd, maar ook in verschillende landen een onderzoek geopend. De resultaten hiervan zullen worden overgemaakt aan de groep experts die werd aangesteld door het Fonds.

« Indien de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie positief zijn, is België bereid om haar bijdrage van 21 miljoen voor 2011 te storten », verklaarde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel.

België heeft substantieel bijgedragen aan het Wereldfonds: 12 miljoen € in 2008, 16 miljoen € in 2009 en 21 miljoen € in 2010, die in het vierde trimester werden gestort. Voor 2011 werd 21 miljoen voorzien. België blijft echter actief in de bestrijding van Aids en Eerste Minister Yves Leterme zal op 8 juni deelnemen aan de Bijeenkomst op hoog niveau over HIV-Aids in New York.

« We moeten voldoende garanties krijgen dat het geld dat aan het Wereldfonds voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria werd toegekend, correct gebruikt wordt. Dit is een kwestie van goed beheer», zei Olivier Chastel. « Het Wereldfonds is een ernstige instelling en ik ben dan ook blij met de beslissing die in februari werd genomen betreffende de instelling van maatregelen om de financiële bescherming en de mogelijkheden voor fraudebestrijding te versterken ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire