In het licht van de nieuwe ramingen van het Planbureau met betrekking tot de groei in 2014 (daling met 0,3%) heeft Minister van Begroting Olivier Chastel op 10 september een omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het jaar 2014 bekendgemaakt. Deze beslissing vult de omzendbrief aan betreffende de realisatie van de doelstellingen inzake onderbenutting en het toezicht op het uitgaventempo van de begroting 2014 die op 17 januari werd goedgekeurd en ook de omzendbrief van 30 april betreffende de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van voorzichtige en lopende zaken.

Volgens Olivier Chastel “wordt ervoor gezorgd een zo stipt als mogelijke opvolging van de uitgaven tot het einde van het jaar te waarborgen en zich ervan te vergewissen dat de vastgelegde begrotingsdoelstellingen bereikt worden”. Het tempo van de vaststellingen en de vereffeningen van de uitgaven tot het afsluiten van de rekeningen moet nagegaan worden. Voorschriften inzake toezicht op de uitgaven werden ook in de vorige jaren goedgekeurd om toezicht op het tempo van de Staatsuitgaven te houden en deze te handhaven.

Het saldo van de vaststellings- en vereffeningskredieten zal dus per maandelijkse  schijf (1/12de) vanaf 15 september vrijgemaakt worden in plaats van een volledige en unieke vrijgave van het laatste vierde van de kredieten.

Bovendien worden de aanwervingen gestopt, behalve deze waarvoor een formele verbintenis van het departement bestaat, mits validatie door de Inspectie van Financiën. Onder bepaalde voorwaarden blijven afwijkingen toch mogelijk.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire