« België heeft haar programma op tijd ingediend en is dus een goede Europese leerling! », zei Olivier Chastel. Donderdag, tijdens de plenaire zitting, was dit het antwoord van de Minister van Begroting op een vraag van parlementslid Murielle Gerkens over het Stabiliteitsprogramma.

« Dankzij de terugkeer naar een nominaal evenwicht kunnen wij onze Europese engagementen naleven, maar ook de Europese eisen, het regeerakkoord en het verslag van de Hoge Raad voor Financiën», benadrukte de Minister van Begroting.

Het nieuwe Stabiliteitsprogramma bepaalt immers dat, gedurende de periode 2012-2015, het deficit van het geheel van de overheden geleidelijk zal moeten verminderd worden om in 2015 een nominaal evenwicht te bereiken. Olivier Chastel voegde daar trouwens aan toe « het gegeven een duidelijk traject te hebben, richting een terugkeer naar het begrotingsevenwicht, zal het vertrouwen van de markten al vergroten. En het risico dat onze rentevoeten de hoogte in schieten wordt nu ook beperkt ».

Volgens Olivier Chastel zal een verhoging van de rentevoeten sowieso slechts geleidelijk een invloed hebben op de begrotingen via de kortetermijnschuld.
« Ten gevolge van de terugkeer naar het begrotingsevenwicht in 2015, zal de schuldgraad dalen van 99,4% van het BBP in 2012 tot 92,3% van het BBP in 2015. In de komende drie jaar zal de schuldgraad dus gemiddeld met 2% afnemen, wat overeenkomt met de Europese regelgeving ter zake en het vertrouwen van de markten zal doen toenemen. Deze afname van de schuldgraad zal de Belgische economie minder gevoelig maken voor de evolutie van de rentevoeten».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire