Op 17 april heeft Minister van Begroting Olivier Chastel de resultaten van de begrotingscontrole, afgesloten einde maart, aan de commissie Financiën en Begroting van de Kamer voorgesteld.

België bevestigt in het kader van haar budgettaire engagementen haar streven naar de sanering van de openbare financiën” verklaarde Olivier Chastel. “In navolging van het rapport van het Monitoringcomité, van het overleg met de Europese Commissie en van de beschouwingen van de Hoge Raad van Financiën, heeft de Regering besloten het structureel saldo met 1% van het BBP te verbeteren voor het jaar 2013”.

De te realiseren structurele inspanning voor entiteit I werd dus op 1,434 miljard vastgelegd. Indien bij deze structurele inspanning de niet-recurrente bestanddelen (170 miljoen) worden toegevoegd, resulteert de controle in een nominaal saldo van de overheid van 2,46% dankzij een totale verbetering met 1,604 miljard.

De Minister heeft eraan herinnerd dat een goede opvolging van de begroting minstens even belangrijk is als de maatregelen die genomen werden.  Gedurende het hele jaar zullen er verschillende monitorings uitgevoerd worden om na te gaan of de uitvoering in lijn blijft met het vooropgestelde objectief.

Deze structurele verbetering met 1,434 miljard bestaat uit een vermindering van de primaire uitgaven (m.b.t. het functioneren van de Staat) met 249 miljoen, maatregelen in de sociale zekerheid en in de gezondheidssector ten belope van  274 miljoen,  een verhoging van de fiscale ontvangsten (364 miljoen), diverse andere maatregelen (293 miljoen) en ook een vermindering van de interestlasten met 22 miljoen. De genomen maatregelen hebben voor 64 procent betrekking op de ontvangsten en voor 36 procent op de uitgaven.

Power-point presentatie van de Minister van Begroting

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire