Op voorstel van Minister van Begroting Olivier Chastel heeft de Ministerraad een omzendbrief over de voorbereiding van de begroting 2013 en een omzendbrief over de planning van de begrotingscontrole van juli 2012 goedgekeurd.

De omzendbrief met begrotingsinstructies voor de initiële begroting 2013 heeft als doel om het begrotingsconclaaf voor te bereiden en om de parameters vast te leggen die zullen worden gehanteerd om de begroting 2013 voor te bereiden. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid maar ook op de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de overheidsbedrijven.

Hun begrotingsvoorstellen worden verwacht tegen uiterlijk 31 mei 2012.

De begrotingscontrole in juli zal plaatsvinden in het weekend van 13 tot 15 juli. Een rapport van het Monitoringcomité wordt verwacht tegen 6 juli 2012.

“De regering besliste al om 11,3 miljard euro te besparen in de initiële begroting voor het jaar 2012. Tijdens de vorige begrotingscontrole in maart heeft de regering bijkomende maatregelen getroffen voor 1,8 miljard euro” herhaalt Olivier Chastel.
De Europese Commissie publiceerde op vrijdag 11 mei haar economische vooruitzichten. “Het is moeilijk om voor na het jaar 2012 betrouwbare vooruitzichten op te stellen. We moeten dus wachten op nieuwe macro-economische voorspellingen de volgende maanden” stelde de Minister van Begroting. De Commissie schat dat het Belgische deficit in 2013 3,3 procent van het BBP zal bedragen bij ongewijzigd beleid terwijl de regering zich ertoe engageerde een maximaal deficit van 2,15 procent te halen in 2013.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire