Het Monitoringcomité heeft haar rapport over de opvolging van de begroting 2014 en de opmaak van de begroting 2015 aan Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd. De Minister heeft er kennis van genomen en heeft de leden van de Kern en de Minister van Financiën hiervan op de hoogte gebracht.

Het comité heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten de uitgaven van de Staat op te volgen en om precieze rapporten voor te bereiden over de huidige en toekomstige situatie van de staatsfinanciën.

België heeft zich ertoe verbonden om het nominaal deficit van de gezamenlijke overheid te verminderen tot 2,15 procent van het bbp in 2014, namelijk 2,3% voor Entiteit II en +0,1% voor Entiteit II. Voor 2014 constateert het Comité dat een inspanning van 1,86 miljard nodig zal zijn om de doelstelling van een nominaal deficit van -2,3 procent voor Entiteit I te halen.

De verslechtering van 1,860 miljard euro in vergelijking met de begrotingscontrole van maart 2014 komt zo goed als volledig op rekening van een negatievere inschatting van de fiscale ontvangsten.

Het Monitoringcomité zal eveneens een meerjarenbegroting 2016-2019, dus voor de ganse volgende legislatuur, voorbereiden.

Minister van Begroting Olivier Chastel: “Er blijft nog veel werk voor de boeg. Door de begrotingsinspanningen van deze regering geraakten we al uit de buitensporige tekortprocedure en we moeten nu verder gaan op de ingeslagen weg.”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire