De minister van Begroting, Olivier Chastel, meldt vandaag, donderdag 29 november 2012, dat hij op vraag van Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, groen licht heeft gegeven voor de subsidies voor de winteropvang aan de vijf grote steden.

Het gaat om subsidies bestemd voor de organisatie van de opvang van mensen die in grote armoede, zonder huis en vaak zonder sociale structuren trachten te overleven. Deze subsidies kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor de financiering van ploegen die daklozen helpen die weigeren naar opvangcentra te komen of bijvoorbeeld van sociale begeleiding met als doel mensen uit de dakloosheid te halen.

Deze subsidies maken deel uit van het federaal Winterplan van de regering dat 50.000 euro voorziet voor elk van de vijf grote steden, Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en Brussel om hen te steunen bij de organisatie van de winteropvang.

De subsidies kregen enkele dagen geleden negatief advies van de inspectie van financiën maar de staatssecretaris ging onmiddellijk in beroep bij de minister van Begroting, Olivier Chastel die het dossier meteen gedeblokkeerd heeft.

Maggie De Block: “Goed georganiseerde winteropvang is een prioriteit van deze regering. We moeten al het mogelijke doen om mensen die het bijzonder moeilijk hebben op te vangen en te helpen om uit de dakloosheid te geraken. Ik dank dan ook collega Chastel om zo snel groen licht te geven voor dit dossier.

Het dossier wordt op de agenda van de volgende ministerraad geplaatst.

Winteropvang is in België een lokale bevoegdheid. Staatssecretaris De Block : “Maar de federale overheid leent een helpende hand voor de plaatsen waar het meeste daklozen zijn: de grote steden met extra inzet voor Brussel.”

Maggie De Block heeft voor de goede organisatie van de winteropvang in ons land drie verschillende grote initiatieven lopen:

  • Subsidies: 250.000 euro voor de vijf grote steden (elk 50.000 euro).
  • Tweedelijnsplaatsen in Brussel: de organisatie van 300 tweedelijns- of reserveplaatsen in het Brussels Gewest. Deze 300 plaatsen bevinden zich in een leegstaand RVA-gebouw langs de Charleroisesteenweg dat ter beschikking is gesteld door minister van Werk Monica De Coninck. Deze tweedelijnsplaatsen worden geopend vanaf de eerste vrieskou en wanneer de plaatsen georganiseerd door de lokale overheid verzadigd zijn.
  • Een draaiboek winteropvang met tips en suggesties voor het vlotte verloop van de winteropvang is op 26 november, begin deze week, naar alle gemeenten, OCMW’s en verenigingen betrokken bij daklozenopvang, gestuurd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire