Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel hebben kennis genomen van het vonnis dat gisteren in de Democratische Republiek Congo (DRC) werd uitgesproken, na afloop van het proces van de vermoedelijke moordenaars van mensenrechtenactivist Floribert Chebeya en zijn chauffeur Fidèle Bazana van de NGO « Voix des Sans Voix »

België ijverde er sinds het begin van deze zaak voor dat er duidelijkheid zou komen rond deze twee verdwijningen en wenste dat dit proces een voorbeeld zou zijn voor de strijd tegen straffeloosheid en het verdedigen van mensenrechten, twee belangrijke prioriteiten van het Belgisch beleid in DRC. Het is dan ook logisch dat onze diplomaten samen met hun collega’s van de EU-delegatie en andere Europese ambassades aanwezig in DRC, de zittingen van het proces – dat in het algemeen behoorlijk goed verlopen is – bijwoonden.

België hoopt dat alles in het werk zal worden gesteld om de nog voortvluchtige veroordeelden terug te vinden. Meer in het algemeen spoort België de Congolese autoriteiten aan om erop toe te zien dat alle verantwoordelijken voor de rechter kunnen worden gedaagd.

Steven Vanackere en Olivier Chastel zien in dit proces en vonnis een bemoedigende stap in de goede richting in de strijd tegen straffeloosheid maar benadrukken eveneens dat België – net als de andere Europese partnerlanden van DRC – ook aandacht zal besteden aan de gerechtelijke gevolgen die aan dit proces zullen worden gegeven.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire