Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel, ontmoetten op vrijdag 25 maart in Brussel Mevrouw Michelle Bachelet, het hoofd van UN WOMEN, het agentschap van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en de verzelfstandiging van vrouwen.

De transversale integratie van de genderdimensie is een prioriteit van het Belgische Buitenlands- en Ontwikkelingsbeleid. Tijdens deze ontmoeting hebben de twee ministers hun aanhoudende en nadrukkelijke steun betuigd aan het werk dat het nieuwe orgaan voor gendergelijkheid binnen de Verenigde Naties al heeft geleverd en nog zal leveren.

Er werden verschillende onderwerpen besproken, zoals de prioriteit die moet worden toegekend aan de strijd tegen geweld tegenover vrouwen, het belang van de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, en de fundamentele kwestie van de coördinatie van de acties omtrent gender binnen de VN op het terrein. De Executive Director van UN Women vestigde ook, naar aanleiding van haar recente bezoek aan de regio, de aandacht op de huidige situatie van de vrouwen, en van de gehele bevolking, in Egypte en in Tunesië.

De ontmoeting verliep in een zeer constructieve sfeer. Dit blijkt ook uit de actieve deelname van België aan beslissingen die UN WOMEN binnenkort zal nemen, meer bepaald in het kader van het Strategisch Plan van UN WOMEN, dat in juni 2011 in New York zal worden goedgekeurd, tijdens hun tweede zitting van de Raad van Bestuur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire