De mensenrechtensituatie in de DRC is momenteel het voorwerp van besprekingen in de Mensenrechtenraad in Genève. België heeft er de inspanningen van de Congolese overheid op dit vlak erkend en heeft in het bijzonder waardering getoond voor de vorderingen op het vlak van de strijd tegen de straffeloosheid, zoals aangetoond door de recente veroordeling van officieren van de Forces Armées de la RDC (FARDC), die betrokken waren bij massaverkrachtingen in Zuid-Kivu, en door de voorbereiding van een wetsontwerp naar aanleiding van de publicatie van een Mapping-verslag betreffende de schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht op het territorium van de DRC tussen maart 1993 en juni 2003. Ons land heeft onderstreept dat het belangrijk is dat de regering een actieplan voorbereidt om de aanbevelingen van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en van de speciale rapporteurs in de praktijk te brengen. Tezelfdertijd, en met inachtneming van de conclusies van de thematische verslaggevers, beseft België dat de mensenrechtensituatie in de DRC zeer zorgwekkend blijft. De conflictzones blijven het toneel van massaverkrachtingen en andere zware inbreuken tegen de mensenrechten. De situatie van de verdedigers van de mensenrechten, van de media en van de leden van bepaalde oppositiepartijen vereist een verhoogde waakzaamheid, zeker in dit verkiezingsjaar. België benadrukt het belang van een ondersteuning van de inspanningen van de Congolese overheid, zowel op financieel als op technisch vlak. België is bereid dit te doen. België dringt erop aan om in de DRC een opvolgingsmechanisme van de Mensenrechtenraad te blijven handhaven, zodat er met de DRC gesproken kan worden over de effectieve toepassing van de aanbevelingen, met inbegrip van deze die door de DRC werden aanvaard tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire