Op dinsdag 13 december verdedigde Minister van Begroting Olivier Chastel in de Commissie Financiën-begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wetsontwerpen betreffende de 3de en 4de begrotingsaanpassingen 2011 en het ontwerp betreffende de voorlopige twaalfden voor 2012.
De regering heeft zo beslist om twee wetsontwerpen tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2011 ter goedkeuring voor te leggen aan de parlementsleden.
Daarenboven, en gezien de Rijksmiddelenbegroting en de Algemene Uitgavenbegroting voor 2012 niet zullen worden gestemd voor 31 december, heeft Olivier Chastel voor dit jaareinde een wetsvoorstel financiën ingediend, om de continuïteit in de overheidsdiensten in de eerste maanden van 2012 te garanderen. Het voorstel bevat twee delen : de opening van voorlopige kredieten op de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en de hernieuwing van een aantal wettelijke bepalingen van financiële aard die traditioneel op de rijksmiddelenbegroting staan.
Op donderdag 15 december werden de drie wetsvoorstellen, die werden besproken in de commissie Begroting, tijdens de plenaire zitting van het Parlement gestemd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire