Eerste Minister Yves Leterme, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, Minister van Landsverdediging Pieter De Crem en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verheugen zich over de bevrijding van de stad Sirte en hebben kennis genomen van het gemelde overlijden van kolonel Khadafi. De Libische bevolking kan vandaag een nieuwe, beslissende stap zetten in de richting van een stabiel en vrij Libië, gebaseerd op de rechtsstaat, respect voor mensenrechten, een inclusief politiek proces en een duurzaam economisch beleid.

Ons land heeft, gesterkt door de zeer brede steun van het Parlement, een actieve rol gespeeld in de operatie Unified Protector, gericht op de bescherming van de burgerbevolking in Libië. De inspanningen van de internationale gemeenschap dienen zich nu toe te spitsen op de heropbouw van het land dat enorm geleden heeft onder het aanslepende conflict. België wenst daartoe bij te dragen, in samenspraak met de EU en de VN en heeft daarvoor al 6 miljoen euro vrijgemaakt.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire