Op vrijdag 13 december besliste het ratingagentschap Moody’s om de kredietscore van België met twee stappen te verlagen, van Aa1 naar Aa3. Volgens Minister van Begroting Olivier Chastel, « kan België haar geloofwaardigheid op de internationale markten en ten opzichte van de Europese Commissie slechts terugwinnen door de maatregelen uit het regeerakkoord op het vlak van werkgelegenheid, fiscaliteit en sociale zekerheid snel concreet uit te werken».

Deze beslissing van Moody’s kan druk zetten op de langetermijnrente, terwijl België op korte en lange termijn ongeveer 75 miljard euro zal moeten lenen in 2012.

« In plaats van nieuwe maatregelen te onderzoeken, kunnen we er beter voor zorgen dat de reeds aangekondigde maatregelen worden goedgekeurd. De hervormingen zijn operationeel en kunnen de markten en de Europese Unie geruststellen. Het beste antwoord dat we kunnen geven is de snelle omzetting van onze intenties in concrete maatregelen en de goedkeuring van de noodzakelijke begrotingssanering van 11.3 miljard », zei Olivier Chastel nog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire