De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, heeft met een zekere terughoudendheid kennis genomen van de uitspraken van Dhr.Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. De Minister heeft namelijk nooit beweerd dat België in 2010 0.7% van het BNI aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) besteedde, zoals werd vooropgesteld in de wet van 2002. Wel werd benadrukt dat het behaalde cijfer, 0.64%, een goed resultaat was, zeker gezien de economische en politieke situatie waarin België zich bevindt.

« Laten we niet vergeten dat België toch op de zesde plaats van donorlanden staat en het beter doet dan de normen die door de Europese Unie werden vastgelegd voor 2010. De doelstelling van de EU was 0,53 in 2010 en 0.7 in 2015. »

« 11.11.11 weet heel goed dat er niets in onze boekhouding staat dat er niet in mag staan volgens de regels van de OESO, die het ODA-niveau bepalen, met inbegrip van de schuldkwijtschelding ». België hanteert dezelfde regels als de andere lidstaten van de OESO, en past deze even strikt toe.

« De officiële ontwikkelingshulp steeg van 0.43% in 2007 tot 0.64% in 2010. Dat is toch ook niet weinig. Het is trouwens de verantwoordelijkheid van Dhr. Vanden Berghe om te denken en te zeggen dat 1.7 miljard euro “op zich niet slecht is” ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire