Het Monitoringcomité heeft haar rapport over de uitvoering van de begroting 2014 overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. De Minister heeft er kennis van genomen en informeerde de leden van de Kern en de Minister van Financiën hierover.

Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de parastatalen en het hoofd van het korps van de Inspectie van Financiën. Het comité heeft als opdracht de evolutie van de inkomsten en de uitgaven van de Staat te volgen, ramingen op te maken en op regelmatige basis precieze rapporten op te stellen over de actuele en de toekomstige situatie van de staatsbegroting.

Het Comité stelde vast dat een inspanning van 45 miljoen euro zou moeten gedaan worden door Entiteit I om de doelstelling van een nominaal deficit van -2,25% voor 2014 te halen.

Voor het jaar 2014 engageerde België zich ertoe om het nominaal deficit van de gezamenlijke overheden te laten zaken tot -2,15 procent van het bruto binnenlands product.

« De Regering werkt verder! We zetten ook ons beleid van begrotingsbehoedzaamheid verder en we monitoren permanent de begroting » preciseerde Olivier Chastel.

Werkgroepen gaan het rapport analyseren.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire